Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

YoudontdeserveMe
YoudontdeserveMe
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
YoudontdeserveMe
Czasami podkreślasz, że nie jesteś małą dziewczynką, a czasami upierasz się, że nią jesteś. Ciekawe, jak naprawdę się postrzegasz. Kim dla siebie jesteś? Jedną czy drugą? A może obiema? Albo żadną?
— Niezgodna

June 01 2015

YoudontdeserveMe

May 28 2015

YoudontdeserveMe
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viamypinkflaming mypinkflaming
YoudontdeserveMe
Alkohol usuwa stres, bieliznę i masę różnych zmartwień.
— internet
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

May 26 2015

YoudontdeserveMe
1819 7790 500

May 25 2015

YoudontdeserveMe
4170 7513 500
YoudontdeserveMe
4158 471b 500
Reposted bylostyythatwasntadream

May 23 2015

YoudontdeserveMe
2785 5d19
Reposted byskrzaciesekrety skrzaciesekrety
YoudontdeserveMe
9040 a7db

May 22 2015

YoudontdeserveMe
4853 9e2c
Reposted byenkape enkape
YoudontdeserveMe
4851 28c5
YoudontdeserveMe
4850 4aaf 500
Reposted byCar4losmyfuckingreality
YoudontdeserveMe
4847 d61a
YoudontdeserveMe
4844 a8d4

May 21 2015

YoudontdeserveMe
0778 c7ec 500

May 20 2015

YoudontdeserveMe
2266 f020 500

May 19 2015

YoudontdeserveMe
Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne
Lecz dlaczego tylko ja mam uważać?
Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze
Ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko się zgodzę
Nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań
W życiu nie chodzi o to by sympatię zdobywać
Więc czasem ktoś zarzuci Ci egoizm - i co z tego?
Masz wszelkie prawo do tego, by się bronić
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie
I trudno, tak musiało być
Nie mam złudzeń, nie mam pretensji, nie czuję nienawiści
Wszystkiego najlepszego, obcy jest mi smak zawiści
Mszczą się słabi. Nawiedzeni chcą Cię zbawić
Czasami duma nie pozwala spraw naprawić
Cóż, czasem granicę ktoś przekracza, a w życiu?
Nie ma powrotów, czas przecież nigdy nie zawraca
— Eldo - Granice
YoudontdeserveMe
9222 59b8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl